poniedziałek, 18 stycznia 2010

Zarządzanie firmą

Zarządzanie małą firmą to ogromne wyzwanie dla początkującego przedsiębiorcy. Nowy biznesmen, który musi odnaleźć się w roli lidera i managera, często ma podstawowe problemy z zakresu efektywnego i właściwego zarządzania firmą.

Jako świeży przedsiębiorca, czujesz czasem że nie dajesz sobie rady?
Masz problemy przywódcze, Twoi pracownicy nie traktują Cię z należytym szacunkiem i nie wykonują Twoich poleceń?
Chciałbyś być lepszym liderem?

Brakuje Ci wiedzy z zakresu koncepcji zarządzania firmą? Chcesz być bardziej innowacyjny?
Chciałbyś poznać praktyczne porady, które rozwiążą Twoje problemy w zarządzaniu?
Chciałbyś umieć zmotywować pracowników tak bardzo, że skoczyliby za Tobą w ogień?


Nie martw się. Nie jesteś jedynym przedsiębiorcą w Polsce, który ma tego typu problemy. Kiedy otwierałem swoją firmę, bardzo się bałem, że nie sprostam ciężkiemu zadaniu zarządzania. Teraz w perspektywie lat, wiem że najważniejsza jest edukacja przyszłego menagera.

Gdybym nie poświęcił czasu na naukę zarządzania, gdybym nie nauczył się cech charakteru prawdziwego lidera - prawdopodobnie już dziś byłbym bankrutem. Moi pracownicy okradli by mnie ze wszystkiego, a ja ocknąłbym się za późno.

Inwestycja w wiedzę zawsze się opłaca. Jeżeli chcesz nauczyć się jak być dobrym liderem i managerem, jeżeli chcesz nauczyć się zarządzania małą firmą to przeczytaj koniecznie książkę "Umysł Lidera" - naprawdę warto.

wtorek, 15 września 2009

Czy jako manager spełniasz funkcje lidera?

Największy wpływ na jakość i wydajność pracy zatrudnionych mają szefowie.To właśnie przyjęty system zarządzania firmą i podejście do pracowników jest najważniejszym czynnikiem motywującym dla personelu, którzy poniekąd tworzą kapitał ludzki firmy.

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakim jesteś szefem? Czy dobrze traktujesz swoich pracowników? Co jeszcze możesz zrobić, aby poprawić relacje na linii podwładny - szef?
Iwona Majewska-Opiełka w swojej książce "Umysł Lidera" określa trzy najważniejsze aspekty funkcjonowania lidera. Nie każdy manager jest liderem dla swoich pracowników. Po czym zatem poznać prawdziwego lidera? Oto odpowiedź:

1. Liderzy potrafią połączyć swoje cele z celami innych ludzi. Dobry lider wzmacnia realizację celów i nadaje im sens. Prawdziwy lider pomaga odnajdywać cele pracowników. Dzięki temu wzmacnia motywację i zaangażowanie personelu.

2. Lider budzi entuzjazm w sobie i zaraża nim innych. Entuzjazm do pracy jak bakcyl rozprzestrzenia się po całej firmie i wpływa dodatnio na efektywność i wydajność pracy.

3. Najlepszy lider wydobywa z ludzi to co najlepsze. Ludzie kochają lidera i szanują go. Liderzy kształtują twórców wielkich dokonań. Prawdziwy lider budzi w drugim człowieku jego potencjał.

Jeżeli w Twojej pracy managera zauważasz jakieś braki i masz wrażenie że nie jesteś w pełni profesjonalistą na swoim stanowisku, to zastanów się którego z powyższych punktów nie spełniasz.

Jeżeli interesuje Cię szerzej tematyka zarządzania i chcesz być prawdziwym liderem to koniecznie zajrzyj do tej książki..

niedziela, 17 maja 2009

Jak zostać liderem i poprawić zarządzanie we własnej firmie?

Jesteś managerem, który odpowiada za rozwój firmy?
Prowadzisz działalność gospodarczą i zatrudniasz ludzi?
Jesteś szefem, a masz wrażenie że Twoi pracownicy Cię nie szanują?

Jeżeli pomimo dużej wiedzy na temat metod zarządzania, nie umiesz pokierować właściwie swoją firmą to prawdopodobnie problemem jest to że nie JESTEŚ LIDEREM.

Napoleon, jeden z największych liderów kiedyś powiedział:
"Stado baranów prowadzone przez lwa jest groźniejsze niż stado lwów prowadzone przez barana"

Zastanów się, czy brakuje Ci przypadkiem motywacji i zdolności do wpływania na właściwy rozwój swojej firmy? Jeżeli tak, to znaczy że potrzebny Ci lider.

Musisz obudzić w sobie lidera i zmienić się w szefa, który dokona spektakularnego i szybkiego rozwoju swojej firmy. Daję Ci do ręki narzędzie, dzięki któremu nauczysz się jak zmienić swój charakter i rozwinąć skrzydła.

Czy wiesz że Bill Gates potrafił tak motywować swoich pracowników, że pracowali dla niego do późna w nocy? Mało tego, nie była to motywacja finansowa?

Słyszałeś może historię jak Rockefeller przemawiał do 1000 pracowników, którzy chcieli strajkować? Uratował wtedy swoją firmę przed upadkiem, dogadując się ze związkowcami.

Czy nie masz wrażenia że dzisiaj managerowie nie potrafią skutecznie przewodzić swoim firmom?

Te krótkie przykłady z życia pokazują, że w Polsce potrzebni są liderzy. Każda firma potrzebuje szefa, który będzie potrafił motywować i dbać o rozwój swoich pracowników. Dlaczego jest to takie ważne? Jeżeli pracownicy będą kochać swojego lidera - szefa, wtedy będą dbać o rozwój firmy i nagrodzą go w ten sposób finansowo.

W książce "Umysł lidera" przeczytasz w jaki sposób dokonać zmian we własnym charakterze. Zobaczysz jak ważne jest z punktu widzenia szefa właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi. Mało tego nauczysz się w jaki sposób organizować pracę w swojej firmie, poznasz nowoczesne koncepcje zarządzania i nauczysz się prawdziwego przywództwa.


Jeżeli czujesz że Twoja firma zarządzana jest perfekcyjnie i że nie popełniasz błędów - to nie trać czasu na kupowanie tej publikacji.

Jeżeli zaś jako prawdziwy szef, czujesz potrzebę poprawy działania swojej firmy to zapraszam do zakupów. Otrzymasz 360 stron praktycznej wiedzy lub ponad 6h plików audio do słuchania.

ZADBAJ O ROZWÓJ OSOBISTY I ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY RAZEM Z KSIĄŻKĄ "Umysł Lidera".

Czym się różni zarządzanie od przywództwa?

Zarządzanie vs przywództwo

autorem artykułu jest Nikodem Zegzda

Zarządzanie to "teraz" przywództwo to "jutro"Pojęcia zarządzania i przywództwa często, dość błędnie traktowane są jako tożsame i używane zamiennie. W rzeczywistości jednak różnice między nimi są znaczące. W największym skrócie można powiedzieć, że przywództwo dotyczy jutra natomiast zarządzanie to dziś (teraz) organizacji . Zarządzanie dotyczy z reguły bieżącej kontroli instytucji, jej efektywności, wydajności, tego co przewidywalne. Przywództwo zaś odnosi się do przyszłości, zawiera w sobie wizję organizacji w określonej przestrzeni czasowej (czym firma czy organizacja będzie za 5, 10, 20 lat). Ta wizja zawiera w sobie także ogólną strategię osiągania celu oraz przyszłej kultury organizacyjnej (która w dużej mierze jest tym, czego lider sobie życzy).
Cele organizacyjneTeraz przyjrzyjmy się tej analizie nieco bliżej. Witold Jankowski w swoim opracowaniu pt. "Przywództwo" w sposób klarowny opisuje różnice między zarządzaniem a przywództwem. Jeśli weźmiemy pod uwagę cele organizacyjne, to można stwierdzić, że zarządzanie planuje konkrety oraz tworzy realne budżety. Polega to na ustalaniu szczegółowych harmonogramów dla osiągnięcia wyznaczonych zadań i uzyskania konkretnych wyników oraz zdobyciu i odpowiednim lokowaniu zasobów (ludzkich, materialnych, finansowych) w celu uzyskania założonych rezultatów. Przywództwo natomiast ustala kierunek rozwoju instytucji, tworzy wizję przyszłości (bliskiej i odległej) oraz stale opracowuje strategię dla wprowadzenia zmian umożliwiających osiągnięcie wizji.
Rozwiązywanie problemówKiedy weźmiemy pod uwagę rozwiązywanie problemów w organizacji to zarządzanie ma na celu kontrolę, co przejawia się monitorowaniem planów, harmonogramów, identyfikacją odstępstw od założeń, planowaniem i organizowaniem działań pozwalających wyeliminować błędy. Przywództwo zaś przede wszystkim motywuje i inspiruje, pobudza pracowników do pokonywania przeszkód i barier budżetowych, zasobowych i międzyludzkich. Zmierza ono również do zaspokojenia podstawowych a często nieświadomych potrzeb członków organizacji (np. udziału we władzy czy w podejmowaniu decyzji).

Ludzie
W kwestii zasobów ludzkich zarządzanie polega na organizacji i zatrudnianiu. Oznacza to, ustalanie struktury zatrudnienia, alokowanie pracowników, delegację obowiązków, wprowadzanie procedur i monitoring realizacji. Przywództwo natomiast przedstawia kierunek działań osobom, które powinny angażować się w realizację strategii oraz wpływa na tworzenie zespołów i koalicji poprzez określenie wizji i strategii.Oto główne różnice pomiędzy zarządzaniem a przywództwem. Ich zrozumienie może być krokiem ku lepszej organizacji działalności danej instytucji oraz może przyczynić się do zwiększenia jej efektywności.


--

Nikodem Zegzda

lideruj.pl - zostań prawdziwym przywódcą!


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

SPIS WARTOŚCIOWEJ TREŚCI


Książka Umysł Lidera to bardzo obszerne opracowanie. Zawiera 360 stron praktycznej wiedzy. W wersji audio to ponad 6h przydatnej treści do słuchania. Poniżej możecie sprawdzić jaką treść znajdziecie w książce.

* WSTĘP
* CZĘŚĆ PIERWSZA
* LIDER
* Sylwetka lidera
* Funkcje lidera
* Kształtowanie liderów
* Cechy lidera
* Poczucie własnej wartości
* Proaktywność
* Samodzielność
* Pozytywne myślenie
* Współzależność
* Spójność wewnętrzna
* Poczucie obfitości
* Umiejętność tworzenia wizji
* Zdolność i wola ciągłego uczenia się
* Intuicja
* A co z kompetencjami zawodowymi?
* Prawa półkula menedżera
* Różnice w działaniu lewej i prawej półkuli mózgu
* Inteligencja emocjonalna
* Początek trzeciego tysiąclecia
* Potrzeba twórczego myślenia
* Rozwijanie prawej półkuli
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* KONTEKST LIDERA
* Czynniki wpływające na ludzi sprawujących funkcje kierownicze
* Czynniki fizyczne i biologiczne
* Czynniki psychologiczne
* Czynniki społeczne i polityczne
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* KIEROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
* Kierowanie a zarządzanie
* Nauka kierowania
* Kierowanie zgodnie z wartościami
* Kultura przedsiębiorstwa
* Misja przedsiębiorstwa
* Tworzenie misji przedsiębiorstwa
* Błędy racjonalnego zarządzania
* Czynniki zapewniające sukces przedsiębiorstwa
* Kultura przedsiębiorstwa w Polsce
* Zmiany
* Czynniki powodujące lęk przed zmianami
* Rola lidera w stymulowaniu zmian
* Etapy przeprowadzania zmian
* Praktyka wprowadzania zmian
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* CZĘŚĆ DRUGA
* CZŁOWIEK I PRACA
* Od zarządzania naukowego do zarządzania w nowym wieku
* Zarządzanie naukowe
* Zarządzanie z udziałem psychologii
* Proca Hertzberga
* Teoria X
* Teoria Y
* Współczesna wiedza o człowieku i jej wpływ na teorie zarządzania
* Teoria Z
* O potrzebie działania w myśl spójnej koncepcji
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* ZNAJOMOŚĆ LUDZI
* To, co nas łączy
* Te same potrzeby, różne wartości
* Skąd się bierze wiedza o ludziach
* Samopoznanie
* Studiowanie przedmiotu
* Słuchanie i obserwowanie
* Słuchanie empatyczne
* Jak rozmawiać
* Pomoc w zdobywaniu wiedzy o ludziach
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
* Curriculum vitae i wstępna rozmowa
* Warunki i technika wstępnej rozmowy
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* TWORZENIE WŁAŚCIWEJ ATMOSFERY PRACY
* Informacja w miejscu pracy
* Narada – szczególna forma komunikacji
* Garść wiadomości przydatnych przy przygotowywaniu i prowadzeniu narad
* Czas trwania
* Pora dnia
* Plan
* Uczestnicy
* Prowadzenie
* Najczęstsze przyczyny złej komunikacji
* Brak odpowiednich fizycznych warunków do skutecznego porozumiewania się
* Brak potrzeby komunikacji
* Nastawienie na przekazywanie, a nie na przyjmowanie informacji
* Przekazywanie sprzecznych informacji
* Tylko wygrana-wygrana
* Potrzeba przynależności
* Poczucie bezpieczeństwa
* Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana
* Warunki pracy
* Motywowanie do pracy i współpracy
* Poczucie sukcesu
* Poczucie znaczenia i uznania
* Praca mająca znaczenie
* Powierzanie odpowiedzialności
* Gratyfikacyjna rola pieniędzy
* Wzbudzanie entuzjazmu
* Związki zawodowe
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* LIDER W DZIAŁANIU
* Przesunięcie paradygmatu
* Nowy stosunek do pracy i działania
* Pracę trzeba lubić
* Odmitologizowany Zachód
* A właśnie, że można
* Podświadomość – partner w biznesie
* Świadome wykorzystywanie podświadomości
* Burza mózgów
* Wizualizacja
* Uczenie przyspieszone
* Rozwijanie intuicji
* Programowanie siebie i innych
* Zarządzanie sobą w czasie
* Nie ile, ale co
* Ważne czy pilne
* Życie zawodowe i prywatne
* Powierzanie pracy innym
* Praca w kręgu wpływu
* Całościowa troska o swoje istnienie
* Tworzenie biologicznych podstaw skutecznego działania
* Wykorzystywanie potencjału intelektualnego
* Troska o życie emocjonalne
* Coś dla duszy
* Kartka z terminarza
* Pytania sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* ZAKOŃCZENIE

Książka porusza szeroki zakres tematyki. Od rozwoju osobistego managera przez koncepcje i metody zarządzania do zasad postępowania z ludźmi i organizowania pracy. Osobiście nie spotkałam się z bardziej treściwą publikacją.

Książkę Umysł Lidera można zamówić tutaj.

Cechy prawdziwego lidera. Jaki powinien być idealny szef?

Każdy manager pragnie, aby jego praca była pasmem sukcesów, będących wynikiem dobrych decyzji opartych na doświadczeniu i intuicji. Jednak zdarza się że na stanowiskach kierowniczych stoją osoby,które nie mają pojęcia o zarządzaniu ludźmi. Zarządzanie przedsiębiorstwem to trudna sprawa, wymaga bowiem znajomości właściwych metod i koncepcji zarządzania. Dziś nie wystarczy być szefem - rzeczywistość wymaga bowiem czegoś więcej. Sztuka właściwego kierowania ludźmi to umiejętność, która cechuje liderów.

Iwona Majewska Opiełka w swojej książce "Umysł Lidera" obok umiejętności i kompetencji zawodowych każdego szefa stawia takie cechy charakteru jak:

# Poczucie własnej wartości
# Proaktywność
# Samodzielność
# Pozytywne myślenie
# Współzależność
# Spójność wewnętrzna
# Poczucie obfitości
# Umiejętność tworzenia wizji
# Zdolność i wola ciągłego uczenia się
# Intuicja

Bez tych cech żaden szef nigdy nie będzie liderem.Celowo nie będę tutaj opisywał wszystkich cech prawdziwego szefa - przeczytacie to w tej książce. Zwrócę tylko uwagę na jedną ciekawostkę.
Bardzo duży nacisk autorka kładzie na spójność wewnętrzną lidera, której w Polsce bardzo brakuje.
Czym zatem jest spójność wewnętrzna lidera?
Jest to działanie w zgodzie ze swoimi wartościami. Każdy lider, przedsiębiorca, każdy szef powinien wykazywać spójność wewnętrzną. Spójność wewnętrzna to po prostu "bycie człowiekiem, który nie rzuca słów na wiatr". Prawdziwy lider, nigdy nie będzie postępował wbrew temu co wcześniej powiedział. Manager, który uważa się za lidera nie może udawać, że jest kimś innym, że ma inne poglądy niż jest w rzeczywistości. Prawdziwy szef - lider zawsze postępuje spójnie.

Dzisiaj zarządzanie firmą to nie tylko wydawanie poleceń. To także motywowanie pracowników, dawanie dobrego przykładu i budowanie dla nich możliwości rozwoju na ich własnej ścieżce kariery.

Więcej możesz dowiedzieć się w tej książce.

Opinie o książce Umysł Lidera

Moim zdaniem "Umysł lidera" to znakomita publikacja dla każdego, kto pragnie "dźwignąć swoje życie na wyższy poziom w każdej dziedzinie życia i stać się liderem za którym inni będą podążać nie tylko w biznesie, ale również w rodzinie i wśród przyjaciół.
Barbara Gąsiorowska

Jest to ciekawa pozycja dla szkoleniowców poszukujących liderów , w szczególności pracujących w systemie sprzedaży bezpośredniej i MLM . Książkę trzeba przeczytać dla poszerzenia wiedzy , a jeżeli ktoś dużo podróżuje samochodem , ma możliwość słuchania w czasie jazdy. Jest to ciekawe rozwiązanie.
Stanisław Góral


Wiele zmienila w moim zyciu ta ksiazka - przede wszystkim przygotowala mnie do nowej roli. Autorka dała z siebie wszystko, bardzo solidna i rzetelna publikacja, poparta sporym doswiadczeniem. Do ksiazki trzeba podejsc indywidualnie, bo kazdy ma inny bagaz doswiadczen. Podoba mi sie ujecie lidera w polskich warunkach, to cos nowego. Zawsze tego typu ksiazki mowily o liderach w USA, a tutaj autorka kreuje lidera na miare potrzeb Polski i Polakow. Polecam ksiazke kazdemu przyszlemu liderowi!
Marek


Książka godna polecenia dla ludzi którzy w przyszłosci pragą prowadzić swój biznes, czy być skutecznym i dobrym menagerem. Otwiera oczy na inne aspekty zarządzania i kierowania!! Tą książke trzeba przeczytać!

Tomasz Dąbrowski, inżynier

Dobry ebook dla osób na stanowiskach kierowniczych i nie tylko. Pozwala poznać naszą mentalność i wpłynąć na rozwój osobisty. Polecam zatem nie tylko "Liderom" lub osobom, które chcą zostać liderem ale także każdej osobie otwartej na rozwój. Warto słuchać lub czytać książki tego pokroju.
Robert Nowaczyk


Jeżeli nie przekonały Cię te opinię - możesz ściągnąć za darmo fragment książki i przekonać się sam. Książka Umysł Lidera dostępna jest w formie elektronicznej i książki audio do słuchania. Sam sprawdź...